KURSUS PENGOPERASIAN DAN PENYENGGARAAN BAGI PERALATANUNTUK PROJEK PEMBINAAN STESEN HIDROLOGI TELEMETRI

29 November 2022 – 1 December 2022, Kelantan